+359 87 799 3315 help@begach.com

Инструкции за деня на състезанието

Park Arena TRI е отворен както за аматьори, така и за професионалисти, но от всички участници се изисква да спазват правила по-долу, както и общите правила за участие в състезания на СК Бегач. 

В различните зони (плуване, велотренажор, бягаща пътека, транзитна зона и старт финал) ще има съдии, които ще следят за спазването на правилата и ще напътстват участниците. При нарушаване на правилата и неспазване на инструкциите, съдиите могат да спрат участник от състезанието.
Състезанието се провежда в реда Плуване – Велотренажор – Бягаща пътека, с 1 транзитна зона между Плуване и Велотренажор, за които има определени изисквания.
Състезанието се провежда в Парк Арена ОЗК – Бургас.
При отказване всеки състезател е длъжен да уведоми съдиите. 

РЕГИСТРАЦИЯ, СТАРТОВИ НОМЕРА, ИНСТРУКТАЖ И ПОДГОТОВКА 

Всички участници заявили и платили участие ще получат имейл с подробен инструктаж за деня на събитието.
Регистрацията на участниците ще бъде 07:00 – 09:00 ч. на 22.02.2020 в фоайето на Парк Арена ОЗК. Всички участници са длъжни в този интервал да се регистрират, да получат стартовите номера и да получат първоначалния инструктаж от лицата на регистрацията.
След 9:00 регистрация няма да е възможна.
Участниците са длъжни да подготвят екипировката и аксесоарите като се придържат към списъка с задължителна и допустима екипировка. Задължителна екипировка шапка за плуване, очила за плуване, TRI suit или бански (които не са тип „шорти“), тениска/потник и клин/спортни шорти, и чисти маратонки. Всички участници задължително трябва да носят и кърпа за подсушаване в транзитната зона след плуването.

 

СТАРТОВИ СПИСЪЦИ, ПОДГОТОВКА ЗА СТАРТ

Стартовите списъци се обявяват на масата на регистрацията в 7:00 на 22.02.2020. Участниците са длъжни да се явят на съдийската маса (1 – вижте картата) 20 минути преди старта за получаване на предстартов инструктаж и да си подредят багажа в транзитната зона (5). Стартовете са по серии, като старта се дава с звуков сигнал (2).
Всеки участник използва транзитната зона за да остави екипировка, която ще ползва по време на велотренажор и бягаща пътека. Всички участници ще получат торбички от Бегач, които могат да ползват за целта, като напишат състезателния си номер на тях.

 

СТАРТ

Старта на всяка серия се дава със звуков сигнал. Ако състезател стартира преди издадения звуков сигнал, същия ще получи наказание от 1 минута към общото време. 

ПЛУВАНЕ 

Всички участници плуват с шапки и очила.
Не е разрешено използването на неопренови костюми, плавници или други аксесоари и екипировка, които дава предимство на състезателите.
Състезателите плуват самостоятелно в отделен коридор.
По време на плуването не се разрешава получаването на каквито и да е хранителни, питейни, медикаментозни и други средства.
Състезатели, които се нуждаят от медицинска или друга помощ, или желаят да прекратят плуването, задължително трябва да дадат знак с многократно движение с изпъната ръка на ляво и дясно. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУВАНЕ – ВЕЛОТРЕНАЖОР

След приключването на плуването, излизането може да бъде или директно от коридора (3) или през стълбите, които са от лявата страна на участниците (4).
Посоката на движението е в след излизането от басейна вляво.
След преминаването през контролната точка (8), всеки участник задължително минава през транзитната зона (5).
В транзитната зона, участниците се подсушават и обуват маратонки. В случай че участникът ще се преоблича, задължително използва указаните съблекални. Неспазването на това правило води до незабавна дисквалификация.
Всеки участник излиза от транзитната зона облечен в TriSuit или с клин/спортни шорти и тениска/потник и с вързани маратонки и закачен номер на тениската/потника, след одобрение и напътстване от съдия към велотренажор.
Състезателният номер трябва да бъде видим по време на велотренажора и бягащата пътечка.

 

ВЕЛОТРЕНАЖОР

Велотренажорите (6) са предварително заредени с програми, еднакви за всички участници. Участниците са длъжни да използват само определения за тях велотренажор. След преминаване през дистанцията, участниците са длъжни да извикат съдия, който ще потвърди изминаването на дистанцията и ще ги упъти към бягаща пътека.

 

ТРАНЗИТ ВЕЛОТРЕНАЖОР – БЯГАЩА ПЪТЕКА 

Участниците са длъжни да минат през контролната пътека след като приключат с велотренажора. Съдия ще им назначи бягаща пътека (7), на която продължават със следващия етап от състезанието. 

 

БЯГАЩА ПЪТЕЧКА 

По време на бягането състезателите трябва да носят състезателен номер през цялото време.
Състезателите сами определят скоростта да бягащата пътека.
Състезателяте са дължни да не слизат от бягащата пътечка без изрично одобрение на съдия.
След изминаването на програмираното разстояние, състезателите са длъжни да извикат съдия, който ще потвърди и ще ги упъти към финала (8). 

 

ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ

Времеизмерването ще е с електронна система. Всеки състезател ще получи електронна гривна която е длъжен да сложи над глезена на десния крак. След приключване на състезанието, състезателят е длъжен да предаде електронната гривна на съдиите (1).

 

НАГРАЖДАВАНЕ

Всички финиширали участници получават медал.
Финиширалите участват в общо класиране и класирания по възрастови групи.
Награждаването ще бъде след приключване на всички серии.
Ще бъдат отличени първите три жени и мъже във всяка дисциплина с награди от СК Бегач и партньорите. Наградите ще бъдат обявени преди състезанието.

 

КАКВО Е ЗАБРАНЕНО

Забранено е участието със слушалки, плавници, неопрени и всякаква друга екипировка и аксесоари, които дават предимство или пречат на останалите участници.

 

КАРТА

А – Вход в състезателната зона

  1. Съдийска маса
  2. Старт
  3. Изход басейн от коридор
  4. Изход басейн през стълбичка
  5. Зона Трансит, Багаж и Подсушаване
  6. Велотренажори
  7. Бягащи пътеки
  8. Финал

Организатори